Privacyverklaring


Per 25 mei 2018 is het verplicht om te voldoen aan de Europese
Privacywet

Ik verwerk persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Mogelijke privé-informatie
 • Gegevens rondom uw hulpvragen en begeleiding

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voortgang van uw begeleiding
 • Het afhandelen van uw betaling voor oa.cak, gemeente en belastingaangifte
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om mijn diensten te kunnen uitvoeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten

ik bewaar uw relevante persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Vanaf het einde van de zorg moet ik het dossier (wettelijk) vijftien jaar bewaren.
Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ik gebruik foto’s alleen na uitdrukkelijke toestemming voor een
collage op social media (Facebook en LinkedIn). Ik noem hierbij geen namen noch beschrijf ik persoonlijke informatie.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonsgegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via, leonore@teruginbalans.eu  dan zal ik deze informatie verwijderen.

Ik maak alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld u voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus.
Uw persoonsgegevens worden vastgelegd op mijn computer.
Mijn computer is beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast is mijn computer zodanig ingesteld, dat bij inactiviteit het beeldscherm
automatisch wordt vergrendeld.

Wilt u meer informatie over de privacywet? Op de website
Autoriteitpersoonsgegevens kunt u hier meer informatie over vinden.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan hoop ik op uw reactie op Leonore@teruginbalans.eu

Natuurgeneeskundige, begeleiding, leerproblemen, trauma en zorg.