Doelgroepen en expertise

Terug in Balans biedt ondersteuning aan alle doelgroepen die onder de Jeugdwet, WMO, WLZ en ziektekostenverzekering vallen.

Door mijn brede kennis, opleiding en ervaring kan ik mij richten op zowel algemene als specifieke ondersteuningsvragen vanuit alle
levensgebieden en levensfasen, of gecombineerd.
Hierbij valt te denken aan Individuele begeleiding, Gezins-
begeleiding en Ouderbegeleiding.
Dit doet ik vanuit respect, persoonlijke benadering, betrokkenheid en vertrouwen.

Wel wordt elke aanvraag heroverwogen of deze aansluit bij mijn  mogelijkheden tot het bieden van ondersteuning, zowel op het
gebied van kennis als op de mogelijkheid van tijdsinvestering.

Natuurgeneeskundige, begeleiding, leerproblemen, trauma en zorg.