Missie en Visie

Mijn zorgvisie is “het bieden van professionele zorg, ondersteuning en begeleiding ten behoeve van hulpvragers met hulpvragen vanuit alle levensgebieden en levensfases, om hierbij aan te sluiten bij
mogelijkheden van de cliënt om vooruitgang en of stabiliteit te
verkrijgen”.

Door maatwerk te bieden, resultaat gericht te werken, menselijk te denken en positief te stimuleren probeer ik de zelfredzaamheid van de cliënt te verbeteren of zoveel mogelijk stabiel te houden.
Het doel is om de hulpvrager zoveel mogelijk in zijn eigen kracht te krijgen, en om zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden te versterken.

Natuurgeneeskundige, begeleiding, leerproblemen, trauma en zorg.