Terug in Balans

Welkom op de site van Terug In Balans.

logo

Terug In Balans biedt ondersteuning aan hulpvragers met hulpvragen vanuit diverse levensgebieden, levensfases en behoeftes.

Het doel is om de hulpvrager zoveel mogelijk in zijn/haar eigen
kracht te zetten, en om zijn/haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden te versterken

Ik maak gebruik van diverse werk methodes en werk via ZIN, PGB en Ziektekostenverzekering .

Natuurgeneeskundige, begeleiding, leerproblemen, trauma en zorg.